Pansiyondan Yararlanma Koşulları

1- Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,

2- Üniversite veya lise öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak,

3- Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,

4- Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak,

5- Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,

6- Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,

7- Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Pansiyon Yönetimi tarafından belirlenir,

8- Pansiyonda kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Pansiyon yönetimi pansiyonda kalması sakıncalı öğrencilerin pansiyona alınmalarını yasaklayabilir veya pansiyon ile ilişiğini kesebilir),

9- Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin – affa uğramış olsalar dahi – pansiyona alınıp alınmayacakları pansiyon yönetimi tarafından karara bağlanır.